Ekokardİyografİ (Eko)

Ekokardiyografi (Eko)

Eko, kalp hakkında önemli bilgiler veren hızlı ve zararsız bir testtir.

Eko ile şu konular hakkında bilgi sağlanır:

- Kalp kapak hastalıkları,
- Sol kalp genişlemesi,
- Sol ventrikülde pıhtı,
- EF(Ejeksiyon fraksiyonu):İnsan kalbi kanla dolar, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar.Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine "ejeksiyon fraksiyonu" denir. Normali % 55 ve daha yukarısıdır.
- Kalp duvarı hareketleri,
- Kalp odacık büyüklükleri,
- Kalp içindeki basınçlar ve daha birçok bilgi .

Eko da kullanılan teknik şöyle açıklanabilir:

- Ultrason'dan yararlanılır.Ultrason insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18 000 - 20 000 cycle/sn).
- Bu ses dalgaları, tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sese duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir.
- Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından, kapakçıklardan alete geri döner.
- Kalpten geri dönen ses dalgaları bigisayar ile resme çevrilir ve monitörden izlendiği gibi istenirse kağıda da bastırılır.

Bu testin avantajları şunlardır :

- Birçok klinikte vardır.
- Boya veya radyoaktif element,iğne kullanılmaz. Ağrı yoktur.
- MUGA testine göre daha ucuz ve çoğu yerde yapılabilen bir testtir.

Eko'nun dezavantajları şunlardır:

- Testi yapan kişinin yeteneği, test sonuçlarının doğruluk derecesini etkiler.
- Kalbin sağ tarafını tetkik etmek için uygun bir test değildir.