16.5.2021 - 9:34  
Star Test Taný ve Görüntüleme Merkezi Star Test Taný ve Görüntüleme Merkezi Star Test Çaðrý Merkezi  


 
  Star Test Görüntüleme Merkezleri | Patoloji  
  PATOLOJİ LABORATUARI 

Hastalardan tarama veya tanı amaçlı alınan örnekler (hücre/hücre/organ) patoloji bölümümüzde incelenmekte ve sonuçlar en kısa sürede rapor edilmektedir.
Bölümümüzde tüm sistem ve doku hastalıkları ile ilgili patolojik tanı çalışmaları yapılmakta, rutin incelemelere ek olarak gerektiğinde histokimyasal  ve immünhistokimyasal incelemeler yapılabilmektedir. Ayrıca Ameliyat sırasında hızlı tanı konulması amacıyla, intraoperatif patoloji konsültasyonu (frozen section) yapılabilmektedir.

 

Patoloji
Stopatoloji ;  Eksfolyatif sitoloji
İnce iğne aspirasyon sitolojisi
Histopatoloji ;  İntraperatif patoloji konsültasyonu (frozen section), Histokimya, İmmünhistokimya.

 
 
Tanır Medya